Geschiedenis en achtergrond

De geschiedenis van de Stichting Chinese Sportfederatie Nederland begon in de jaren zeventig toen, vanwege het voetbal, de Chinese jeugd teams gingen vormen om zo tegen elkaar te kunnen voetballen. Hoewel sommige Chinezen al decennia lang in Nederland zijn en er al veel Chinezen verenigingen bestonden, waren de Chinezen in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw erg op zich zelf of waren ze vooral met hun eigen groep bezig. Om de eenheid binnen de Chinese gemeenschap te bevorderen ontstond het idee binnen vele Chinese organisaties in Nederland, om door middel van samen te sporten, de Chinezen in Nederland elkaar beter te laten kennen. Ook werd op die manier de onderlinge samenwerking bevorderd en zodoende werd de positie van de Chinezen in de Nederlandse samenleving verhoogd

Beginjaren

Na veel overleg en voorbereidingen werd op 14 oktober 1985 in Utrecht onder het motto “Vriendschap door wedstrijden, verenig alle landgenoten” de eerste Chinese Sportmanifestatie georganiseerd door enthousiaste sportliefhebbers van diverse Chinese Verenigingen. De eerste Chinese Sportmanifestatie was een feit. De organisatoren hadden een tweetal simpele doelen voor ogen: Allereerst Chinezen met elkaar kennis te laten maken. Wanneer dat bereikt was, volgde het volgende doel: met Nederlanders in contact komen. Sport moest hierbij de bindmiddel zijn.
De respons op de eerste Chinese Sportmanifestatie was overweldigend. Chinezen uit verschillende Chinese verenigingen, zoals Nederlandse Algemene Vereniging van Overzeese Chinezen, de Vriendschapsvereniging van Chinezen uit Vietnam, de Indonesische Vriendschapsvereniging, melden zich massaal aan mee te doen aan deze unieke gebeurtenis.

Foto van de grondleggers van de Chinese Sportfederatie Nederland, eerste comité Chinese Sportmanifestatie
De grondleggers van de Chinese Sportfederatie Nederland, eerste comité Chinese
Sportmanifestatie, 1985: Van links naar rechts : ? , Y.M. Xiu, K. Chiam, W.K. Yeung, Jimmy Poo

Door het succes van de eerste Chinese Sportmanifestatie, werd op 16 oktober 1986 voor de tweede keer de Chinese Sportmanifestatie georganiseerd. Meer dan 20 Chinese organisaties hielpen mee aan de organisatie daarvan. Om het groot aantal deelnemers te kunnen huisvesten werd er voor de tweede Sportmanifestatie een andere locatie gezocht. Uiteindelijk werd de locatie voor deze manifestatie de Sporthallen Zuid in Amsterdam, die tot heden nog steeds de locatie is voor de Chinese Sportmanifestatie.

Bij de organisatie van tweede Chinese Sportmanifestatie was gebleken dat er veel mankracht, tijd en geld nodig was om zo een evenement op te zetten. Om de organisatie effectiever te maken werd in 1987 de Stichting Chinese Sportfederatie Nederland officieel opgericht. Dhr. Ching Hoi Lam werd de eerste voorzitter van de Stichting Chinese Sportfederatie Nederland.

Oude Logo van de Stichting Chinese Sportfederatie Nederland
Oude Logo van de Stichting Chinese Sportfederatie Nederland

Van Nederland naar Europa naar de Wereld

Een volgende mijlpaal werd bereikt in 1988 bij de vierde Chinese Sportmanifestatie. Voor het eerst in haar korte bestaan deden Chinezen uit Engeland, Frankrijk en Belgie mee aan de Chinese Sportmanifestatie. Het doel om Chinezen met elkaar te laten verenigen kreeg zo dus een Europese karakter.

In 1992 sloegen Chinese Sportfederatie Nederland en andere Chinese sportverenigingen uit Europa, de Verenigde Staten en Canada de handen ineen om tijdens de achtste Chinese Sportmanifestatie gezamenlijk de eerste Europees-Amerikaans-Canadese vriendschapstoernooi te organiseren.

Onder de voorzitterschap van de heer Wah Kun Yueng organiseerde de Chinese Sportfederatie Nederland in 1994 de tiende Chinese Sportmanifestatie, die wel gezien kon worden als een voorlopige hoogtepunt in de geschiedenis van Chinese Sportmanifestatie. Deelnemers uit 26 verschillende landen deden mee aan deze groot opgezette toernooi, die over drie dagen werd verspreid.

Voetbal

In de jaren negentig was voetbal een van de populaire sporten waarmee overzeese Chinezen met elkaar in contact kwamen. Met de hulp van de Chinese Sportfederatie Nederland deed een Chinees-Nederlandse elftal geregeld mee aan Overzeese Chinese voetbaltoernooien die in de Verenigde Staten, België, Duitsland, Hong Kong , Engeland werden gehouden.

In 1998 organiseerde de Chinese Sportfederatie Nederland een benefietwedstrijd waarbij het Chinees-Nederlandse elftal het moest opnemen tegen het voetbalelftal dat bestond uit Hong Kong tv en filmsterren.En in 2000 organiseerde de Chinese Sportfederatie de Europese voetbalkampioenschap voor overzeese Chinese teams. Het toernooi vond toen plaats op het sportpark Riekerhaven in Amsterdam.

Hong Kong TV- en filmsterren die meededen aan de benefietwedstrijd
Hong Kong TV- en filmsterren die meededen aan de benefietwedstrijd van het Chinees-Nederlandse elftal

De Chinese School en de Chinese Sportfederatie: de Jeugd is de toekomst

Met het aantreden van de heer Shu Kin Choi als voorzitter in 2005, werd de focus meer gelegd op de Chinese jeugd die in Nederland is geboren. De tweede en derde generatie Chinezen zijn mede dankzij de inspanningen van hun ouders goed geintergreerd in de Nederlandse samenleving. Echter, met de komst van de computerspellen en internet zijn ze, net als de autochtone Nederlanders, minder gaan sporten. Om die trend tegen te gaan is het van belang om bij de Chinese jeugd onder de aandacht te brengen dat sporten zeer belangrijk is.

De volgende generatie: Het Westen komt samen met het Oosten

In 2012 hebben veel oudgedienden van de de Chinese Sportfederatie Nederland na jarenlange (in sommige gevallen zelfs decennia lang) loyale dienst besloten om een stap terug te doen met als gevolg dat het dagelijkse bestuur over werd gedragen aan een nieuwe generatie bestuurders. Met het aantreden van de heer Ryan Xiu als voorzitter, is het dagelijkse bestuur van de Chinese Sportfederatie Nederland feitelijk overgedragen aan de volgende generatie van hardwerkende en gemotiveerde bestuurders en vrijwilligers. Deze generatie is in Nederland opgegroeid en heeft daardoor veel van de Nederlandse/westerse waarden overgenomen met als gevolg dat zij ook een andere manier van denken en doen heeft. Maar omdat deze generatie nog steeds Chinees van oorsprong is, is de Chinese/Oosterse manier van handelen en denken allesbehalve verloren gegaan. Ook zijn de meeste oudgedienden aangebleven om het nog jonge Dagelijkse Bestuur (daar waar nodig) te begeleiden en te adviseren.

Door nu het beste uit “beide werelden” te combineren, zal de traditie van de Chinese Sportmanifestatie worden voortgezet.

De Chinese Sportmanifestatie bestaat nu al meer dan dertig jaar dankzij de hardwerkende vrijwilligers, welwillende donateurs en enthousiaste sporters. Laat deze traditie niet zomaar eindigen en draag je steentje bij. Op naar de volgende 30 jaar!

Groepsfoto 27ste Chinese Sportmanifestatie